AktivA

Vi har fysioterapeuter med spesialkompetanse innen artrose. Ta kontakt med vår fysioterapeut Ole Irgens for mer informasjon.
  • Les mer om AktivA på www.aktivmedartrose.no