Akupunktur

 AKUPUNKTUR  KAN BENYTTES  VED

 

  • Rygg- og nakkeplager
  • Mage- og tarmproblemer
  • Stive muskler
  • Vondt, smerter og hevelse
  • Fordøyelsesplager
  • Tretthet/slapphet
  • Nedsatt immunforsvar
  • Psykiske plager

Hvor mange behandlinger som er nødvendig varierer i hvert enkelt tilfelle, men en generell antakelse er 6-8 behandlinger. Det anbefales ukentlige behandlinger, ved akutte tilstander kan hyppigere behandlinger gi raskere resultater. Enkelte vil ha nytte av “vedlikehold” med jevne mellomrom.

TRADISJONELL KINESISK AKUPUNKTUR

Symptomer som smerte, hevelse, kvalme, hudirritasjon, slimdannelse eller hoste kan skyldes ubalanse i kroppens energisystem. Ifølge kinesisk medisin finnes det en rekke  energibaner i kroppen som alle samarbeider med hverandre. Ved å stimulere spesifikke punkter langs disse energibanene med tynne nåler, påvirkes de ulike energistrømmene slik at balansen mellom dem gjenopprettes og symptomene avtar. Vestlig medisinsk forskning viser at nålene stimulerer kroppen til å utskille et endorfin liknende stoff, enkefalliner, et slags morfin som vi også normalt har høyere verdier av i kroppen når vi føler velvære etter for eksempel trening eller adrenalin fremkallende aktivitet. Kvinner som skal føde har også fått påvist mye av samme endorfin.

KOSMETISK AKUPUNKTUR

Mei Zen heter det på kinesisk og kan være et svært godt alternativ til injeksjoner og/eller kremer. Skjønnhetsakupunktur er helt uten bivirkninger og er derfor blitt flere filmstjerners favoritt. Nålene påvirker kroppens eget dreneringssystem og bidrar til øket sirkulasjon i området. Huden virker yngre, glattere og får en fin glød, men beholder ansiktets egenart.

Det anbefales 10 hyppige behandlinger for å oppnå god effekt. Vedlikehold ved behov.

FORSKNING

Akupunkturbehandling får stadig større innpass og anerkjennelse i vestlige land ettersom forskning utført på vestlig medisinske premisser skjer i økende grad og avdekker årsaker til at akupunktur kan ha god effekt samtidig som studiene også viser gode resultater.

MEDLEM AV AKUPUNKTURFORENINGEN.

Dette er et kvalitetsstempel kun forbeholdt dem som minimum har en 3-årig bachelor utdanning fra godkjent universitet. I tillegg stilles det krav til at medlemmene har medisinsk grunnfag og grunnfag i fysiologi og anatomi.

FORSIKRING

Pasienter med forsikring i TRYG Forsikring eller Falck Healthcare får nå dekket akupunkturbehandling.

Er akupunktur noe for deg?

Professor Terje Alræk viser hva du kan forvente