For bedrifter

Vi tilbyr følgende løsninger for din bedrift:

Arbeidsplassvurdering/ tilrettelegging av arbeidsplass
Målet med arbeidsplassvurdering er å benytte en kvalifisert terapeut for å forebygge sykmelding eller redusere sykefravær. En arbeidsplassvurdering inneholder en undersøkelse av den som trenger vurderingen, og et besøk på arbeidsplassen for å tilpasse arbeidsstilling og vurdere mulig tilrettelegging.

 • Arbeidsgiver, arbeidstaker, lege og fysioterapeut kan kontakte NAV for å få gjennomført en arbeidsplassvurdering
 • Dette er et tilbud til den som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger eller som står i fare for å bli sykmeldt.
 • Ordningen gjelder ikke ansatte i virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning.
 • NAV honorerer inntil 4 timer. Nytt fra 2017 er at bedriften selv må søke NAV om godkjenning før oppdraget utføres. Dette gjelder kun for IA- virksomheter.
 • Vi tilbyr også bedrifter tilpasning av ergonomien på kontorplassen!

Behandling hos bedriften

 • Vår fysioterapeut kommer til bedriften etter avtale og medbringer alt av nødvendig utstyr.
 • Bedriften stiller et rom til disposisjon samt setter opp en liste over hvem som skal ha behandling
 • Vi gjennomfører enkel undersøkelse og igangsetter behandling, eventuelt henviser videre.
 • Vil tilbyr også klassisk massasje (20 min/30min) for de som ønsker det.

Rask behandling ved behov på vår klinikk
Vi garanterer behandling innen 24 timer på vår klinikk hos en av våre private fysioterapeuter til rabattert pris.

Akupunktur

Akupunktur kan være et godt alternativ for arbeidstakere med symptomer som:

 • stadig tilbakevennende eller kroniske smerter
 • stress, uro og utbrenthet
 • søvnløshet
 • hodepine/migrene
 • urolig mage

Ved betennelsestilstander og lidelser i muskel/skjellet kan akupunktur være et godt supplement til fysioterapi. Målet for behandling med klassisk akupunktur vil være å fremme sirkulasjon og bevegelse i det aktuelle området slik at smerten avtar.

Det finnes i dag bred forskning foretatt innenfor rammen av vestlig medisinske kriterier som underbygger den gode effekten akupunktur har på flere ulike områder, for eksempel på migrene:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25683754

Se video og les mer under Akupunktur i menyen.

Samtalekonsepter rundt temaene ”Hvordan håndtere stress, uro og utbrenthet” og ”Hvordan håndtere smerte” er utviklet av vår akupunktør og helsecoach. Her legges det blant annet vekt på bevisstgjøring av situasjonen, vilje til endring og gjennomføringsevne.

Akupunktur og helsecoaching gis fortrinnsvis på vår klinikk og dekkes ikke av NAV.

“Vårt mål er å redusere sykefraværet og sammen med bedriften sørge for et sunt, effektivt, forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø”

Fakta om sykefravær:
 • Koster i gjennomsnitt ca. 2600,- pr. sykedag, 13000,- pr. uke for bedriften.

 • 40% av alle legemeldte fraværsdager skyldes muskel- skjelettlidelser

 • Nakke- og ryggplager er den dominerende lidelsen

 • Kun 50% sjanse for retur til samme jobb ved fravær lenger enn 8 uker

 • Ensformig arbeid disponerer for sykefravær og da gjerne langtidssykefravær på sikt

 • Koster samfunnet over 15milliarder kroner årlig

Fysioterapeut Nikolai Due Strauman