Priser

Priser gjelder privat fysioterapi og akupunktur. Priser hos terapeuter med kommunal avtale følger egne takster. For å se priser hos manuellterapeut, gå til www.lysakermanuellterapi.no